O firmie 2

Regionalna Spółdzielnia Szkolenia i Usług Mleczarskich w Rzeszowie jest następcą prawnym po Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mleczarskich w Rzeszowie i Regionalnej Spółdzielni Zespołu Szkół Spożywczych.

Po wprowadzeniu w życie ustawy z dnia 20 stycznia 1990 roku przejęła obiekty od likwidatora Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich, oraz od likwidatora CZSS w Warszawie obiekty Zespołu Szkół Spożywczych o profilu mleczarskim. Regionalna Spółdzielnia Szkolenia i Usług Mleczarskich jest Spółdzielnią osób prawnych i fizycznych. Osoby prawne reprezentowane są przez spółdzielnie mleczarskie, a osoby fizyczne przez długoletnich pracowników spółdzielczości mleczarskiej, oraz pracowników ZSS w Rzeszowie. Celem działalności Spółdzielni jest kształcenie, doszkalanie i doskonalenie zawodowe kadr dla spółdzielczości mleczarskiej i przemysłu spożywczego.

Zarząd Spółdzielni:
- Wiesław Darasz - Prezes Zarządu
- Piotr Ostrowski - Wiceprezes Zarządu
- Stanisław Augustyn - Członek Zarządu
- Przewodniczący Rady Nadzorczej - Tadeusz Pruchnik

W obiektach ZS w Rzeszowie zlokalizowane jest Muzeum Spółdzielczości i Szkolnictwa Mleczarskiego. W roku 2013 Szkoła obchodziła jubileusz 110-lecia Szkoły Mleczarskiej.